Kalkulator ocen ze sprawdzianu

Podaj maksymalną liczbę punktów możliwą do zdobycia podczas sprawdzianu

Wybierz typ progów:

Wpisz wartości w procentach (pomijając znak %):

Most women desire someone who makes them laugh and also feel safe, so basically a clown ninja.