Konwerter PBN do HTML


Rozdanie

Rozdanie
Rozd. ,
po partii:
♠ g 
♠ 1
♥ 1
♦ J F R

♠ D e a l  ♠ v e r s i o n 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie <br />
    Rozd. ,<br /> po partii: </td>
   <td>!s g<br />!h <br />!d <br />!c <br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s 1<br />!h 1<br />!d J F R<br />!c <br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/16.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. " /></td>
   <td>!s D e a l<br />!h <br />!d <br />!c <br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s v e r s i o n<br />!h <br />!d <br />!c <br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 1

Rozdanie 1
Rozd. N,
po partii: -
♠ A 9 7 3
♥ A 10 3
♦ 4
♣ K 8 7 5 4
 
♠ K Q 8 5
♥ Q 6 2
♦ Q 8 7 5 3
♣ 9
♠ J 4 2
♥ J 9 8 7
♦ K J 10 9 2
♣ 3
  ♠ 10 6
♥ K 5 4
♦ A 6
♣ A Q J 10 6 2
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 1<br />
    Rozd. N,<br /> po partii: -</td>
   <td>!s A 9 7 3<br />!h A 10 3<br />!d 4<br />!c K 8 7 5 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s K Q 8 5<br />!h Q 6 2<br />!d Q 8 7 5 3<br />!c 9<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/1.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 1" /></td>
   <td>!s J 4 2<br />!h J 9 8 7<br />!d K J 10 9 2<br />!c 3<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s 10 6<br />!h K 5 4<br />!d A 6<br />!c A Q J 10 6 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 2

Rozdanie 2
Rozd. E,
po partii: NS
♠ A 2
♥ Q 7 3 2
♦ Q 10 6 4
♣ J 9 8
 
♠ K 10 3
♥ K 9 6 5
♦ 9 7 2
♣ A K 4
♠ Q J
♥ A J 8 4
♦ 8 5 3
♣ Q 10 7 3
  ♠ 9 8 7 6 5 4
♥ 10
♦ A K J
♣ 6 5 2
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 2<br />
    Rozd. E,<br /> po partii: NS</td>
   <td>!s A 2<br />!h Q 7 3 2<br />!d Q 10 6 4<br />!c J 9 8<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s K 10 3<br />!h K 9 6 5<br />!d 9 7 2<br />!c A K 4<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/2.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 2" /></td>
   <td>!s Q J<br />!h A J 8 4<br />!d 8 5 3<br />!c Q 10 7 3<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s 9 8 7 6 5 4<br />!h 10<br />!d A K J<br />!c 6 5 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 3

Rozdanie 3
Rozd. S,
po partii: EW
♠ 6 5
♥ J 6
♦ 10 8 7
♣ A J 10 8 6 4
 
♠ J 8 3
♥ 7 5 3
♦ K Q J 9 5
♣ 5 2
♠ K Q 10 9 7 2
♥ A 10 2
♦ A 6 4
♣ K
  ♠ A 4
♥ K Q 9 8 4
♦ 3 2
♣ Q 9 7 3
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 3<br />
    Rozd. S,<br /> po partii: EW</td>
   <td>!s 6 5<br />!h J 6<br />!d 10 8 7<br />!c A J 10 8 6 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s J 8 3<br />!h 7 5 3<br />!d K Q J 9 5<br />!c 5 2<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/3.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 3" /></td>
   <td>!s K Q 10 9 7 2<br />!h A 10 2<br />!d A 6 4<br />!c K<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s A 4<br />!h K Q 9 8 4<br />!d 3 2<br />!c Q 9 7 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 4

Rozdanie 4
Rozd. W,
po partii: obie
♠ K Q J 8 4
♥ 9 6
♦ A J 10 2
♣ J 3
 
♠ 10 5 3 2
♥ A J 8 7
♦ 4 3
♣ 9 7 4
♠ A
♥ K Q 10 4 3
♦ Q 9 8 5
♣ K 6 5
  ♠ 9 7 6
♥ 5 2
♦ K 7 6
♣ A Q 10 8 2
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 4<br />
    Rozd. W,<br /> po partii: obie</td>
   <td>!s K Q J 8 4<br />!h 9 6<br />!d A J 10 2<br />!c J 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s 10 5 3 2<br />!h A J 8 7<br />!d 4 3<br />!c 9 7 4<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/4.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 4" /></td>
   <td>!s A<br />!h K Q 10 4 3<br />!d Q 9 8 5<br />!c K 6 5<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s 9 7 6<br />!h 5 2<br />!d K 7 6<br />!c A Q 10 8 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 5

Rozdanie 5
Rozd. N,
po partii: NS
♠ J 9 6
♥ 2
♦ K Q 10 9 3 2
♣ A K 7
 
♠ A 8 5 3 2
♥ 9 6 5 3
♦ 7 5
♣ Q 6
♠ 4
♥ A Q J 8 4
♦ J 8
♣ J 9 5 3 2
  ♠ K Q 10 7
♥ K 10 7
♦ A 6 4
♣ 10 8 4
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 5<br />
    Rozd. N,<br /> po partii: NS</td>
   <td>!s J 9 6<br />!h 2<br />!d K Q 10 9 3 2<br />!c A K 7<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s A 8 5 3 2<br />!h 9 6 5 3<br />!d 7 5<br />!c Q 6<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/5.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 5" /></td>
   <td>!s 4<br />!h A Q J 8 4<br />!d J 8<br />!c J 9 5 3 2<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s K Q 10 7<br />!h K 10 7<br />!d A 6 4<br />!c 10 8 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 6

Rozdanie 6
Rozd. E,
po partii: EW
♠ K Q 6
♥ J 7 2
♦ A 8
♣ K J 8 7 3
 
♠ A J 10 3
♥ Q 9 8 6
♦ 10
♣ Q 9 5 4
♠ 7 5
♥ K 5 4 3
♦ 9 7 3
♣ A 10 6 2
  ♠ 9 8 4 2
♥ A 10
♦ K Q J 6 5 4 2

 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 6<br />
    Rozd. E,<br /> po partii: EW</td>
   <td>!s K Q 6<br />!h J 7 2<br />!d A 8<br />!c K J 8 7 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s A J 10 3<br />!h Q 9 8 6<br />!d 10<br />!c Q 9 5 4<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/6.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 6" /></td>
   <td>!s 7 5<br />!h K 5 4 3<br />!d 9 7 3<br />!c A 10 6 2<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s 9 8 4 2<br />!h A 10<br />!d K Q J 6 5 4 2<br />!c <br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 7

Rozdanie 7
Rozd. S,
po partii: obie
♠ J 9 6 3
♥ 10 8 2
♦ K 9 8 5 3
♣ A
 
♠ 8 7
♥ K Q 6
♦ Q J 7 2
♣ 9 8 6 3
♠ A K Q 10 4 2
♥ A J 7 5
♦ 6
♣ 10 2
  ♠ 5
♥ 9 4 3
♦ A 10 4
♣ K Q J 7 5 4
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 7<br />
    Rozd. S,<br /> po partii: obie</td>
   <td>!s J 9 6 3<br />!h 10 8 2<br />!d K 9 8 5 3<br />!c A<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s 8 7<br />!h K Q 6<br />!d Q J 7 2<br />!c 9 8 6 3<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/7.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 7" /></td>
   <td>!s A K Q 10 4 2<br />!h A J 7 5<br />!d 6<br />!c 10 2<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s 5<br />!h 9 4 3<br />!d A 10 4<br />!c K Q J 7 5 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 8

Rozdanie 8
Rozd. W,
po partii: -
♠ 8 6
♥ 9 5 4 3
♦ J 6
♣ Q 10 5 4 3
 
♠ A K Q 10 3
♥ K 8
♦ A Q
♣ A J 7 6
♠ 9 7 2
♥ A 10 7
♦ K 8 7 5 4 3
♣ K
  ♠ J 5 4
♥ Q J 6 2
♦ 10 9 2
♣ 9 8 2
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 8<br />
    Rozd. W,<br /> po partii: -</td>
   <td>!s 8 6<br />!h 9 5 4 3<br />!d J 6<br />!c Q 10 5 4 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s A K Q 10 3<br />!h K 8<br />!d A Q<br />!c A J 7 6<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/8.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 8" /></td>
   <td>!s 9 7 2<br />!h A 10 7<br />!d K 8 7 5 4 3<br />!c K<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s J 5 4<br />!h Q J 6 2<br />!d 10 9 2<br />!c 9 8 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 9

Rozdanie 9
Rozd. N,
po partii: EW
♠ 10 9 7 6
♥ Q J 10 3
♦ J 2
♣ A Q 6
 

♥ 9 4 2
♦ A 7 6 4 3
♣ K J 10 8 2
♠ A J 8 5 3
♥ A 8 7 5
♦ Q 5
♣ 9 5
  ♠ K Q 4 2
♥ K 6
♦ K 10 9 8
♣ 7 4 3
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 9<br />
    Rozd. N,<br /> po partii: EW</td>
   <td>!s 10 9 7 6<br />!h Q J 10 3<br />!d J 2<br />!c A Q 6<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s <br />!h 9 4 2<br />!d A 7 6 4 3<br />!c K J 10 8 2<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/9.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 9" /></td>
   <td>!s A J 8 5 3<br />!h A 8 7 5<br />!d Q 5<br />!c 9 5<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s K Q 4 2<br />!h K 6<br />!d K 10 9 8<br />!c 7 4 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 10

Rozdanie 10
Rozd. E,
po partii: obie
♠ 10 7 4 3 2
♥ 9 3
♦ A K 7 4 3
♣ 2
 
♠ K Q 9 5
♥ K 10 8 7
♦ 6
♣ Q J 10 9
♠ A J
♥ J 4 2
♦ 5 2
♣ A K 8 7 6 4
  ♠ 8 6
♥ A Q 6 5
♦ Q J 10 9 8
♣ 5 3
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 10<br />
    Rozd. E,<br /> po partii: obie</td>
   <td>!s 10 7 4 3 2<br />!h 9 3<br />!d A K 7 4 3<br />!c 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s K Q 9 5<br />!h K 10 8 7<br />!d 6<br />!c Q J 10 9<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/10.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 10" /></td>
   <td>!s A J<br />!h J 4 2<br />!d 5 2<br />!c A K 8 7 6 4<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s 8 6<br />!h A Q 6 5<br />!d Q J 10 9 8<br />!c 5 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 11

Rozdanie 11
Rozd. S,
po partii: -
♠ 5
♥ A K 4 3 2
♦ A 10 7
♣ A J 8 4
 
♠ A 10 4 3 2
♥ 10 9 5
♦ 3 2
♣ Q 6 2
♠ K Q J 7 6
♥ Q 6
♦ K Q 6 5
♣ 10 5
  ♠ 9 8
♥ J 8 7
♦ J 9 8 4
♣ K 9 7 3
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 11<br />
    Rozd. S,<br /> po partii: -</td>
   <td>!s 5<br />!h A K 4 3 2<br />!d A 10 7<br />!c A J 8 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s A 10 4 3 2<br />!h 10 9 5<br />!d 3 2<br />!c Q 6 2<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/11.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 11" /></td>
   <td>!s K Q J 7 6<br />!h Q 6<br />!d K Q 6 5<br />!c 10 5<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s 9 8<br />!h J 8 7<br />!d J 9 8 4<br />!c K 9 7 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 12

Rozdanie 12
Rozd. W,
po partii: NS
♠ K 10 8 5 2
♥ 9 3
♦ 9 3
♣ A K J 3
 
♠ J
♥ Q J 4
♦ K Q 10 6 5
♣ Q 6 4 2
♠ A 6 3
♥ 10 8 7
♦ J 7 4
♣ 10 9 8 7
  ♠ Q 9 7 4
♥ A K 6 5 2
♦ A 8 2
♣ 5
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 12<br />
    Rozd. W,<br /> po partii: NS</td>
   <td>!s K 10 8 5 2<br />!h 9 3<br />!d 9 3<br />!c A K J 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s J<br />!h Q J 4<br />!d K Q 10 6 5<br />!c Q 6 4 2<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/12.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 12" /></td>
   <td>!s A 6 3<br />!h 10 8 7<br />!d J 7 4<br />!c 10 9 8 7<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s Q 9 7 4<br />!h A K 6 5 2<br />!d A 8 2<br />!c 5<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 13

Rozdanie 13
Rozd. N,
po partii: obie
♠ Q 9 7 6 4 3
♥ 9 8 7 3
♦ 7 3
♣ 5
 
♠ K
♥ A K Q 10 6
♦ A K 6
♣ K 10 9 8
♠ A 8 2
♥ 5 4 2
♦ 5 4
♣ A J 7 6 2
  ♠ J 10 5
♥ J
♦ Q J 10 9 8 2
♣ Q 4 3
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 13<br />
    Rozd. N,<br /> po partii: obie</td>
   <td>!s Q 9 7 6 4 3<br />!h 9 8 7 3<br />!d 7 3<br />!c 5<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s K<br />!h A K Q 10 6<br />!d A K 6<br />!c K 10 9 8<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/13.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 13" /></td>
   <td>!s A 8 2<br />!h 5 4 2<br />!d 5 4<br />!c A J 7 6 2<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s J 10 5<br />!h J<br />!d Q J 10 9 8 2<br />!c Q 4 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 14

Rozdanie 14
Rozd. E,
po partii: -
♠ 10 7 5 4 3
♥ J 9 4
♦ K 3
♣ K Q 9
 
♠ K Q J 6
♥ 2
♦ Q
♣ A J 8 7 6 3 2
♠ A 9
♥ Q 7 5
♦ J 10 9 8 5 4 2
♣ 10
  ♠ 8 2
♥ A K 10 8 6 3
♦ A 7 6
♣ 5 4
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 14<br />
    Rozd. E,<br /> po partii: -</td>
   <td>!s 10 7 5 4 3<br />!h J 9 4<br />!d K 3<br />!c K Q 9<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s K Q J 6<br />!h 2<br />!d Q<br />!c A J 8 7 6 3 2<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/14.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 14" /></td>
   <td>!s A 9<br />!h Q 7 5<br />!d J 10 9 8 5 4 2<br />!c 10<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s 8 2<br />!h A K 10 8 6 3<br />!d A 7 6<br />!c 5 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 15

Rozdanie 15
Rozd. S,
po partii: NS
♠ Q J 2
♥ 5 2
♦ K 8 6 4
♣ 10 9 5 4
 
♠ 7 6 4 3
♥ 8 7 4
♦ J 10 5 3 2
♣ Q
♠ A K 9 5
♥ A K J 6
♦ 7
♣ 7 6 3 2
  ♠ 10 8
♥ Q 10 9 3
♦ A Q 9
♣ A K J 8
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 15<br />
    Rozd. S,<br /> po partii: NS</td>
   <td>!s Q J 2<br />!h 5 2<br />!d K 8 6 4<br />!c 10 9 5 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s 7 6 4 3<br />!h 8 7 4<br />!d J 10 5 3 2<br />!c Q<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/15.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 15" /></td>
   <td>!s A K 9 5<br />!h A K J 6<br />!d 7<br />!c 7 6 3 2<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s 10 8<br />!h Q 10 9 3<br />!d A Q 9<br />!c A K J 8<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 16

Rozdanie 16
Rozd. W,
po partii: EW
♠ 7 6 2
♥ A K 7 6 4 2
♦ A J 8
♣ 8
 
♠ J 4
♥ 10 5
♦ Q 5 4
♣ A Q 9 7 6 5
♠ K 8
♥ J 9 8 3
♦ K 10 3
♣ J 4 3 2
  ♠ A Q 10 9 5 3
♥ Q
♦ 9 7 6 2
♣ K 10
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 16<br />
    Rozd. W,<br /> po partii: EW</td>
   <td>!s 7 6 2<br />!h A K 7 6 4 2<br />!d A J 8<br />!c 8<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s J 4<br />!h 10 5<br />!d Q 5 4<br />!c A Q 9 7 6 5<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/16.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 16" /></td>
   <td>!s K 8<br />!h J 9 8 3<br />!d K 10 3<br />!c J 4 3 2<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s A Q 10 9 5 3<br />!h Q<br />!d 9 7 6 2<br />!c K 10<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 17

Rozdanie 17
Rozd. N,
po partii: -
♠ Q
♥ A Q J 5 4 3
♦ K 4 3 2
♣ Q 3
 
♠ 9 7 6 5 4

♦ A 8 6 5
♣ K 6 5 2
♠ A K 10 8 3 2
♥ 6
♦ J 9
♣ 10 8 7 4
  ♠ J
♥ K 10 9 8 7 2
♦ Q 10 7
♣ A J 9
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 17<br />
    Rozd. N,<br /> po partii: -</td>
   <td>!s Q<br />!h A Q J 5 4 3<br />!d K 4 3 2<br />!c Q 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s 9 7 6 5 4<br />!h <br />!d A 8 6 5<br />!c K 6 5 2<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/1.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 17" /></td>
   <td>!s A K 10 8 3 2<br />!h 6<br />!d J 9<br />!c 10 8 7 4<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s J<br />!h K 10 9 8 7 2<br />!d Q 10 7<br />!c A J 9<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 18

Rozdanie 18
Rozd. E,
po partii: NS

♥ Q 10 4
♦ K Q J 5 3
♣ Q 8 6 5 2
 
♠ Q 9 8 4 2
♥ 9 7 6 2
♦ 9 7
♣ 7 4
♠ A 7 6 3
♥ K 3
♦ A 6 4
♣ A J 9 3
  ♠ K J 10 5
♥ A J 8 5
♦ 10 8 2
♣ K 10
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 18<br />
    Rozd. E,<br /> po partii: NS</td>
   <td>!s <br />!h Q 10 4<br />!d K Q J 5 3<br />!c Q 8 6 5 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s Q 9 8 4 2<br />!h 9 7 6 2<br />!d 9 7<br />!c 7 4<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/2.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 18" /></td>
   <td>!s A 7 6 3<br />!h K 3<br />!d A 6 4<br />!c A J 9 3<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s K J 10 5<br />!h A J 8 5<br />!d 10 8 2<br />!c K 10<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 19

Rozdanie 19
Rozd. S,
po partii: EW
♠ A
♥ Q 9 4 2
♦ K 7 3
♣ A 10 9 5 4
 
♠ J 4 3 2
♥ A 10 8
♦ 10 9 8 5
♣ J 3
♠ K Q 10 9 7 6
♥ J 7 5
♦ A Q
♣ K 2
  ♠ 8 5
♥ K 6 3
♦ J 6 4 2
♣ Q 8 7 6
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 19<br />
    Rozd. S,<br /> po partii: EW</td>
   <td>!s A<br />!h Q 9 4 2<br />!d K 7 3<br />!c A 10 9 5 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s J 4 3 2<br />!h A 10 8<br />!d 10 9 8 5<br />!c J 3<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/3.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 19" /></td>
   <td>!s K Q 10 9 7 6<br />!h J 7 5<br />!d A Q<br />!c K 2<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s 8 5<br />!h K 6 3<br />!d J 6 4 2<br />!c Q 8 7 6<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 20

Rozdanie 20
Rozd. W,
po partii: obie
♠ J 7 5 3
♥ Q 7 3
♦ K Q 9 3
♣ Q 8
 
♠ K 4
♥ K J 6 5
♦ A 10 6
♣ 9 7 5 4
♠ 8 6 2
♥ A 9 8 2
♦ 8 7 2
♣ A K 3
  ♠ A Q 10 9
♥ 10 4
♦ J 5 4
♣ J 10 6 2
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 20<br />
    Rozd. W,<br /> po partii: obie</td>
   <td>!s J 7 5 3<br />!h Q 7 3<br />!d K Q 9 3<br />!c Q 8<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s K 4<br />!h K J 6 5<br />!d A 10 6<br />!c 9 7 5 4<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/4.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 20" /></td>
   <td>!s 8 6 2<br />!h A 9 8 2<br />!d 8 7 2<br />!c A K 3<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s A Q 10 9<br />!h 10 4<br />!d J 5 4<br />!c J 10 6 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 21

Rozdanie 21
Rozd. N,
po partii: NS
♠ K J
♥ K 4
♦ K Q 5 2
♣ A 10 9 8 4
 
♠ 9 8 7 6 4
♥ J 10 5 2
♦ 9 8 7
♣ 7
♠ A 5 3
♥ A Q 9
♦ J 10 4 3
♣ J 3 2
  ♠ Q 10 2
♥ 8 7 6 3
♦ A 6
♣ K Q 6 5
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 21<br />
    Rozd. N,<br /> po partii: NS</td>
   <td>!s K J<br />!h K 4<br />!d K Q 5 2<br />!c A 10 9 8 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s 9 8 7 6 4<br />!h J 10 5 2<br />!d 9 8 7<br />!c 7<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/5.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 21" /></td>
   <td>!s A 5 3<br />!h A Q 9<br />!d J 10 4 3<br />!c J 3 2<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s Q 10 2<br />!h 8 7 6 3<br />!d A 6<br />!c K Q 6 5<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 22

Rozdanie 22
Rozd. E,
po partii: EW
♠ 5
♥ A J 10 9 8 4
♦ 10 7
♣ A J 10 7
 
♠ 7 6 4 3
♥ K 5 3 2
♦ 8 5
♣ K Q 3
♠ K 10 8
♥ Q 6
♦ K 9 4 2
♣ 9 6 5 2
  ♠ A Q J 9 2
♥ 7
♦ A Q J 6 3
♣ 8 4
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 22<br />
    Rozd. E,<br /> po partii: EW</td>
   <td>!s 5<br />!h A J 10 9 8 4<br />!d 10 7<br />!c A J 10 7<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s 7 6 4 3<br />!h K 5 3 2<br />!d 8 5<br />!c K Q 3<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/6.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 22" /></td>
   <td>!s K 10 8<br />!h Q 6<br />!d K 9 4 2<br />!c 9 6 5 2<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s A Q J 9 2<br />!h 7<br />!d A Q J 6 3<br />!c 8 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 23

Rozdanie 23
Rozd. S,
po partii: obie
♠ Q 9 8 2
♥ Q J 8 3
♦ 9 6
♣ K 7 4
 
♠ K 6 5 4
♥ 10 4 2
♦ K Q 10 3
♣ 3 2
♠ A J 10
♥ K 7 6 5
♦ A J 5 4
♣ 8 5
  ♠ 7 3
♥ A 9
♦ 8 7 2
♣ A Q J 10 9 6
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 23<br />
    Rozd. S,<br /> po partii: obie</td>
   <td>!s Q 9 8 2<br />!h Q J 8 3<br />!d 9 6<br />!c K 7 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s K 6 5 4<br />!h 10 4 2<br />!d K Q 10 3<br />!c 3 2<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/7.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 23" /></td>
   <td>!s A J 10<br />!h K 7 6 5<br />!d A J 5 4<br />!c 8 5<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s 7 3<br />!h A 9<br />!d 8 7 2<br />!c A Q J 10 9 6<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 24

Rozdanie 24
Rozd. W,
po partii: -
♠ 7
♥ J 10 4
♦ A 10 4 3
♣ K J 10 9 2
 
♠ K J 9 2
♥ A 9
♦ 6 5 2
♣ A 8 7 5
♠ 10 8 6 5
♥ K Q 2
♦ K Q 9
♣ Q 6 3
  ♠ A Q 4 3
♥ 8 7 6 5 3
♦ J 8 7
♣ 4
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 24<br />
    Rozd. W,<br /> po partii: -</td>
   <td>!s 7<br />!h J 10 4<br />!d A 10 4 3<br />!c K J 10 9 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s K J 9 2<br />!h A 9<br />!d 6 5 2<br />!c A 8 7 5<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/8.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 24" /></td>
   <td>!s 10 8 6 5<br />!h K Q 2<br />!d K Q 9<br />!c Q 6 3<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s A Q 4 3<br />!h 8 7 6 5 3<br />!d J 8 7<br />!c 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 25

Rozdanie 25
Rozd. N,
po partii: EW
♠ A Q 5 4 3
♥ A 3 2
♦ K Q 2
♣ J 4
 
♠ 8 7 2
♥ Q J 10 8
♦ 8 6 3
♣ A Q 7
♠ J 6
♥ 9 7 5
♦ A 10 4
♣ K 9 8 6 3
  ♠ K 10 9
♥ K 6 4
♦ J 9 7 5
♣ 10 5 2
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 25<br />
    Rozd. N,<br /> po partii: EW</td>
   <td>!s A Q 5 4 3<br />!h A 3 2<br />!d K Q 2<br />!c J 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s 8 7 2<br />!h Q J 10 8<br />!d 8 6 3<br />!c A Q 7<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/9.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 25" /></td>
   <td>!s J 6<br />!h 9 7 5<br />!d A 10 4<br />!c K 9 8 6 3<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s K 10 9<br />!h K 6 4<br />!d J 9 7 5<br />!c 10 5 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 26

Rozdanie 26
Rozd. E,
po partii: obie
♠ K 9 6 3 2

♦ 2
♣ A J 9 8 7 5 4
 
♠ A Q 10 8 5
♥ J 3
♦ 7 6 5
♣ K 3 2
♠ J
♥ K Q 8 5 4 2
♦ J 10 4
♣ Q 10 6
  ♠ 7 4
♥ A 10 9 7 6
♦ A K Q 9 8 3

 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 26<br />
    Rozd. E,<br /> po partii: obie</td>
   <td>!s K 9 6 3 2<br />!h <br />!d 2<br />!c A J 9 8 7 5 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s A Q 10 8 5<br />!h J 3<br />!d 7 6 5<br />!c K 3 2<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/10.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 26" /></td>
   <td>!s J<br />!h K Q 8 5 4 2<br />!d J 10 4<br />!c Q 10 6<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s 7 4<br />!h A 10 9 7 6<br />!d A K Q 9 8 3<br />!c <br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 27

Rozdanie 27
Rozd. S,
po partii: -
♠ 3 2
♥ K Q 10 8
♦ Q 9
♣ Q 10 9 8 6
 
♠ A K J
♥ A J
♦ A 5 4 3
♣ A K J 7
♠ 9 8 4
♥ 9 7 6
♦ K 8 7 6 2
♣ 5 3
  ♠ Q 10 7 6 5
♥ 5 4 3 2
♦ J 10
♣ 4 2
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 27<br />
    Rozd. S,<br /> po partii: -</td>
   <td>!s 3 2<br />!h K Q 10 8<br />!d Q 9<br />!c Q 10 9 8 6<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s A K J<br />!h A J<br />!d A 5 4 3<br />!c A K J 7<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/11.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 27" /></td>
   <td>!s 9 8 4<br />!h 9 7 6<br />!d K 8 7 6 2<br />!c 5 3<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s Q 10 7 6 5<br />!h 5 4 3 2<br />!d J 10<br />!c 4 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 28

Rozdanie 28
Rozd. W,
po partii: NS

♥ K Q 10 4
♦ A J 9 6 5
♣ A 8 5 4
 
♠ Q 8 7
♥ 9 6
♦ K 10 8
♣ Q 10 9 7 6
♠ A K 10 9 5
♥ 7 5 2
♦ Q 3 2
♣ K J
  ♠ J 6 4 3 2
♥ A J 8 3
♦ 7 4
♣ 3 2
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 28<br />
    Rozd. W,<br /> po partii: NS</td>
   <td>!s <br />!h K Q 10 4<br />!d A J 9 6 5<br />!c A 8 5 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s Q 8 7<br />!h 9 6<br />!d K 10 8<br />!c Q 10 9 7 6<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/12.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 28" /></td>
   <td>!s A K 10 9 5<br />!h 7 5 2<br />!d Q 3 2<br />!c K J<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s J 6 4 3 2<br />!h A J 8 3<br />!d 7 4<br />!c 3 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 29

Rozdanie 29
Rozd. N,
po partii: obie
♠ J 7
♥ Q 7 6 5
♦ A Q 9 5 4
♣ 8 4
 
♠ 9 5 4
♥ J 9 3
♦ 10 8 7
♣ K 7 5 2
♠ A K 8
♥ A K 10 8 4 2

♣ Q J 9 6
  ♠ Q 10 6 3 2

♦ K J 6 3 2
♣ A 10 3
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 29<br />
    Rozd. N,<br /> po partii: obie</td>
   <td>!s J 7<br />!h Q 7 6 5<br />!d A Q 9 5 4<br />!c 8 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s 9 5 4<br />!h J 9 3<br />!d 10 8 7<br />!c K 7 5 2<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/13.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 29" /></td>
   <td>!s A K 8<br />!h A K 10 8 4 2<br />!d <br />!c Q J 9 6<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s Q 10 6 3 2<br />!h <br />!d K J 6 3 2<br />!c A 10 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 30

Rozdanie 30
Rozd. E,
po partii: -
♠ K 8 3 2
♥ Q 10 7 6
♦ Q 3
♣ K 10 6
 
♠ A J 10 7 5
♥ A J
♦ K 10 7
♣ J 8 2
♠ Q 9 4
♥ K 9 5 2
♦ J 6 2
♣ A Q 7
  ♠ 6
♥ 8 4 3
♦ A 9 8 5 4
♣ 9 5 4 3
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 30<br />
    Rozd. E,<br /> po partii: -</td>
   <td>!s K 8 3 2<br />!h Q 10 7 6<br />!d Q 3<br />!c K 10 6<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s A J 10 7 5<br />!h A J<br />!d K 10 7<br />!c J 8 2<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/14.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 30" /></td>
   <td>!s Q 9 4<br />!h K 9 5 2<br />!d J 6 2<br />!c A Q 7<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s 6<br />!h 8 4 3<br />!d A 9 8 5 4<br />!c 9 5 4 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 31

Rozdanie 31
Rozd. S,
po partii: NS
♠ K 8 7
♥ 9 7 2
♦ Q 9 8 7
♣ K 6 4
 
♠ A Q 10 3
♥ A 6
♦ A K 6 5
♣ J 8 3
♠ 6 5 4
♥ Q 10 5 3
♦ J 10
♣ A Q 10 9
  ♠ J 9 2
♥ K J 8 4
♦ 4 3 2
♣ 7 5 2
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 31<br />
    Rozd. S,<br /> po partii: NS</td>
   <td>!s K 8 7<br />!h 9 7 2<br />!d Q 9 8 7<br />!c K 6 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s A Q 10 3<br />!h A 6<br />!d A K 6 5<br />!c J 8 3<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/15.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 31" /></td>
   <td>!s 6 5 4<br />!h Q 10 5 3<br />!d J 10<br />!c A Q 10 9<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s J 9 2<br />!h K J 8 4<br />!d 4 3 2<br />!c 7 5 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 32

Rozdanie 32
Rozd. W,
po partii: EW
♠ 9 7 4
♥ J 10 3
♦ 9 5
♣ A K 8 6 4
 

♥ K 8 6
♦ K J 10 7 6 3 2
♣ 10 9 5
♠ J 10 3
♥ A 7 4 2
♦ A 8 4
♣ J 7 3
  ♠ A K Q 8 6 5 2
♥ Q 9 5
♦ Q
♣ Q 2
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 32<br />
    Rozd. W,<br /> po partii: EW</td>
   <td>!s 9 7 4<br />!h J 10 3<br />!d 9 5<br />!c A K 8 6 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s <br />!h K 8 6<br />!d K J 10 7 6 3 2<br />!c 10 9 5<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/16.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 32" /></td>
   <td>!s J 10 3<br />!h A 7 4 2<br />!d A 8 4<br />!c J 7 3<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s A K Q 8 6 5 2<br />!h Q 9 5<br />!d Q<br />!c Q 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 33

Rozdanie 33
Rozd. N,
po partii: -
♠ Q 10 6 4 2
♥ Q 10 6 4 3
♦ Q 4
♣ Q
 
♠ 9 5
♥ J 9 7
♦ A 5 3
♣ A K J 7 6
♠ A
♥ 8 2
♦ 10 9 7 6 2
♣ 10 9 8 3 2
  ♠ K J 8 7 3
♥ A K 5
♦ K J 8
♣ 5 4
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 33<br />
    Rozd. N,<br /> po partii: -</td>
   <td>!s Q 10 6 4 2<br />!h Q 10 6 4 3<br />!d Q 4<br />!c Q<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s 9 5<br />!h J 9 7<br />!d A 5 3<br />!c A K J 7 6<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/1.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 33" /></td>
   <td>!s A<br />!h 8 2<br />!d 10 9 7 6 2<br />!c 10 9 8 3 2<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s K J 8 7 3<br />!h A K 5<br />!d K J 8<br />!c 5 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>