Konwerter PBN do HTML


Rozdanie

Rozdanie
Rozd. ,
po partii:
♠ g 
♠ 1
♥ 1
♦ J F R

♠ D e a l  ♠ v e r s i o n 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie <br />
    Rozd. ,<br /> po partii: </td>
   <td>!s g<br />!h <br />!d <br />!c <br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s 1<br />!h 1<br />!d J F R<br />!c <br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/16.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. " /></td>
   <td>!s D e a l<br />!h <br />!d <br />!c <br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s v e r s i o n<br />!h <br />!d <br />!c <br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 1

Rozdanie 1
Rozd. N,
po partii: -
♠ Q 4 2
♥ 10 9 6
♦ J 5 2
♣ A K 8 2
 
♠ A K 9 8 6 5
♥ Q J 7
♦ 7 4
♣ 10 4
♠ 10 3
♥ K 8 5 4
♦ 9 8
♣ Q J 7 6 5
  ♠ J 7
♥ A 3 2
♦ A K Q 10 6 3
♣ 9 3
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 1<br />
    Rozd. N,<br /> po partii: -</td>
   <td>!s Q 4 2<br />!h 10 9 6<br />!d J 5 2<br />!c A K 8 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s A K 9 8 6 5<br />!h Q J 7<br />!d 7 4<br />!c 10 4<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/1.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 1" /></td>
   <td>!s 10 3<br />!h K 8 5 4<br />!d 9 8<br />!c Q J 7 6 5<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s J 7<br />!h A 3 2<br />!d A K Q 10 6 3<br />!c 9 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 2

Rozdanie 2
Rozd. E,
po partii: NS
♠ Q 10 9 4 3 2
♥ A 2
♦ 8 7
♣ J 10 2
 

♥ Q J 10 9 8 7 6 5
♦ 4
♣ 9 8 4 3
♠ K 5
♥ K 4
♦ J 10 3 2
♣ K Q 7 6 5
  ♠ A J 8 7 6
♥ 3
♦ A K Q 9 6 5
♣ A
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 2<br />
    Rozd. E,<br /> po partii: NS</td>
   <td>!s Q 10 9 4 3 2<br />!h A 2<br />!d 8 7<br />!c J 10 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s <br />!h Q J 10 9 8 7 6 5<br />!d 4<br />!c 9 8 4 3<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/2.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 2" /></td>
   <td>!s K 5<br />!h K 4<br />!d J 10 3 2<br />!c K Q 7 6 5<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s A J 8 7 6<br />!h 3<br />!d A K Q 9 6 5<br />!c A<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 3

Rozdanie 3
Rozd. S,
po partii: EW
♠ 9 4 3
♥ J 5 3 2
♦ Q 7 2
♣ 6 4 3
 
♠ K Q J 10 5
♥ 6 4
♦ K 10 9
♣ 8 7 2

♥ A K Q 10 8
♦ J 5 4
♣ A Q J 10 5
  ♠ A 8 7 6 2
♥ 9 7
♦ A 8 6 3
♣ K 9
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 3<br />
    Rozd. S,<br /> po partii: EW</td>
   <td>!s 9 4 3<br />!h J 5 3 2<br />!d Q 7 2<br />!c 6 4 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s K Q J 10 5<br />!h 6 4<br />!d K 10 9<br />!c 8 7 2<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/3.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 3" /></td>
   <td>!s <br />!h A K Q 10 8<br />!d J 5 4<br />!c A Q J 10 5<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s A 8 7 6 2<br />!h 9 7<br />!d A 8 6 3<br />!c K 9<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 4

Rozdanie 4
Rozd. W,
po partii: obie
♠ 8
♥ A K 10
♦ J 9 5 4
♣ A K Q 7 5
 
♠ Q 9
♥ Q 5
♦ Q 8 7 6 3
♣ 10 8 4 3
♠ A K J 7 4 2
♥ 9 8 6 4
♦ A 2
♣ 6
  ♠ 10 6 5 3
♥ J 7 3 2
♦ K 10
♣ J 9 2
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 4<br />
    Rozd. W,<br /> po partii: obie</td>
   <td>!s 8<br />!h A K 10<br />!d J 9 5 4<br />!c A K Q 7 5<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s Q 9<br />!h Q 5<br />!d Q 8 7 6 3<br />!c 10 8 4 3<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/4.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 4" /></td>
   <td>!s A K J 7 4 2<br />!h 9 8 6 4<br />!d A 2<br />!c 6<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s 10 6 5 3<br />!h J 7 3 2<br />!d K 10<br />!c J 9 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 5

Rozdanie 5
Rozd. N,
po partii: NS
♠ 9 4 3
♥ A 9 6 5
♦ Q J 8 5
♣ K 5
 
♠ K 10 5
♥ 8 7 2
♦ A 10 9 6 2
♣ 4 3
♠ A
♥ 4 3
♦ 7 4 3
♣ A Q J 8 7 6 2
  ♠ Q J 8 7 6 2
♥ K Q J 10
♦ K
♣ 10 9
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 5<br />
    Rozd. N,<br /> po partii: NS</td>
   <td>!s 9 4 3<br />!h A 9 6 5<br />!d Q J 8 5<br />!c K 5<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s K 10 5<br />!h 8 7 2<br />!d A 10 9 6 2<br />!c 4 3<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/5.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 5" /></td>
   <td>!s A<br />!h 4 3<br />!d 7 4 3<br />!c A Q J 8 7 6 2<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s Q J 8 7 6 2<br />!h K Q J 10<br />!d K<br />!c 10 9<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 6

Rozdanie 6
Rozd. E,
po partii: EW
♠ 10 9 6 3
♥ K 10 7 6
♦ K 9 3
♣ A 5
 
♠ Q 4 2
♥ Q J 8 5 3 2

♣ 9 4 3 2
♠ K J 8 7 5
♥ 9 4
♦ 10 7 6
♣ K 8 6
  ♠ A
♥ A
♦ A Q J 8 5 4 2
♣ Q J 10 7
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 6<br />
    Rozd. E,<br /> po partii: EW</td>
   <td>!s 10 9 6 3<br />!h K 10 7 6<br />!d K 9 3<br />!c A 5<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s Q 4 2<br />!h Q J 8 5 3 2<br />!d <br />!c 9 4 3 2<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/6.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 6" /></td>
   <td>!s K J 8 7 5<br />!h 9 4<br />!d 10 7 6<br />!c K 8 6<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s A<br />!h A<br />!d A Q J 8 5 4 2<br />!c Q J 10 7<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 7

Rozdanie 7
Rozd. S,
po partii: obie
♠ 8 4
♥ 9 4 3 2
♦ A K 8
♣ 10 9 6 4
 
♠ A K Q J 2
♥ 10
♦ Q J 7 6
♣ J 7 2
♠ 10 9 7 6 5
♥ K Q J 8 7 5
♦ 10 9

  ♠ 3
♥ A 6
♦ 5 4 3 2
♣ A K Q 8 5 3
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 7<br />
    Rozd. S,<br /> po partii: obie</td>
   <td>!s 8 4<br />!h 9 4 3 2<br />!d A K 8<br />!c 10 9 6 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s A K Q J 2<br />!h 10<br />!d Q J 7 6<br />!c J 7 2<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/7.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 7" /></td>
   <td>!s 10 9 7 6 5<br />!h K Q J 8 7 5<br />!d 10 9<br />!c <br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s 3<br />!h A 6<br />!d 5 4 3 2<br />!c A K Q 8 5 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 8

Rozdanie 8
Rozd. W,
po partii: -
♠ 8 7 6
♥ K 2
♦ J 10 7 6 4
♣ K 10 3
 
♠ A Q J 10
♥ Q 7 4
♦ 9 8 3 2
♣ Q 5
♠ K 9 3 2
♥ A 9
♦ A K Q
♣ J 9 8 6
  ♠ 5 4
♥ J 10 8 6 5 3
♦ 5
♣ A 7 4 2
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 8<br />
    Rozd. W,<br /> po partii: -</td>
   <td>!s 8 7 6<br />!h K 2<br />!d J 10 7 6 4<br />!c K 10 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s A Q J 10<br />!h Q 7 4<br />!d 9 8 3 2<br />!c Q 5<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/8.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 8" /></td>
   <td>!s K 9 3 2<br />!h A 9<br />!d A K Q<br />!c J 9 8 6<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s 5 4<br />!h J 10 8 6 5 3<br />!d 5<br />!c A 7 4 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 9

Rozdanie 9
Rozd. N,
po partii: EW
♠ 7 4
♥ K 5 2
♦ 10 9 6 3 2
♣ Q 10 3
 
♠ A Q J 9
♥ A 4 3
♦ 7 5
♣ 9 7 6 5
♠ 10 8 6 5 3
♥ 10 9 7 6
♦ 8
♣ A J 2
  ♠ K 2
♥ Q J 8
♦ A K Q J 4
♣ K 8 4
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 9<br />
    Rozd. N,<br /> po partii: EW</td>
   <td>!s 7 4<br />!h K 5 2<br />!d 10 9 6 3 2<br />!c Q 10 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s A Q J 9<br />!h A 4 3<br />!d 7 5<br />!c 9 7 6 5<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/9.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 9" /></td>
   <td>!s 10 8 6 5 3<br />!h 10 9 7 6<br />!d 8<br />!c A J 2<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s K 2<br />!h Q J 8<br />!d A K Q J 4<br />!c K 8 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 10

Rozdanie 10
Rozd. E,
po partii: obie
♠ 9 8 6
♥ Q 10
♦ Q J 6 4
♣ A K 6 4
 
♠ K J 4 2
♥ J 5
♦ K 10 8 7 5
♣ 5 2
♠ Q 7
♥ 9 8 6 2
♦ A 2
♣ 10 9 8 7 3
  ♠ A 10 5 3
♥ A K 7 4 3
♦ 9 3
♣ Q J
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 10<br />
    Rozd. E,<br /> po partii: obie</td>
   <td>!s 9 8 6<br />!h Q 10<br />!d Q J 6 4<br />!c A K 6 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s K J 4 2<br />!h J 5<br />!d K 10 8 7 5<br />!c 5 2<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/10.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 10" /></td>
   <td>!s Q 7<br />!h 9 8 6 2<br />!d A 2<br />!c 10 9 8 7 3<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s A 10 5 3<br />!h A K 7 4 3<br />!d 9 3<br />!c Q J<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 11

Rozdanie 11
Rozd. S,
po partii: -
♠ A Q 10 6 2
♥ 8 7 6 3
♦ K 7 5 4

 
♠ J 8 7 3
♥ A
♦ A Q J 10 9 2
♣ 6 5
♠ 4
♥ K Q J 10 9
♦ 8
♣ K Q J 4 3 2
  ♠ K 9 5
♥ 5 4 2
♦ 6 3
♣ A 10 9 8 7
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 11<br />
    Rozd. S,<br /> po partii: -</td>
   <td>!s A Q 10 6 2<br />!h 8 7 6 3<br />!d K 7 5 4<br />!c <br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s J 8 7 3<br />!h A<br />!d A Q J 10 9 2<br />!c 6 5<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/11.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 11" /></td>
   <td>!s 4<br />!h K Q J 10 9<br />!d 8<br />!c K Q J 4 3 2<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s K 9 5<br />!h 5 4 2<br />!d 6 3<br />!c A 10 9 8 7<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 12

Rozdanie 12
Rozd. W,
po partii: NS
♠ 10 3
♥ 10 9 4 3
♦ 8 4 3
♣ A K 10 2
 
♠ J 4
♥ K Q J
♦ K Q J 7
♣ Q J 8 4
♠ A Q 9 7 5 2
♥ A 8 2
♦ 9 6 5
♣ 5
  ♠ K 8 6
♥ 7 6 5
♦ A 10 2
♣ 9 7 6 3
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 12<br />
    Rozd. W,<br /> po partii: NS</td>
   <td>!s 10 3<br />!h 10 9 4 3<br />!d 8 4 3<br />!c A K 10 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s J 4<br />!h K Q J<br />!d K Q J 7<br />!c Q J 8 4<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/12.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 12" /></td>
   <td>!s A Q 9 7 5 2<br />!h A 8 2<br />!d 9 6 5<br />!c 5<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s K 8 6<br />!h 7 6 5<br />!d A 10 2<br />!c 9 7 6 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 13

Rozdanie 13
Rozd. N,
po partii: obie
♠ A 9
♥ 5 4 3 2
♦ K Q J 6 3 2
♣ 3
 
♠ J 7 5 2
♥ A 8 7
♦ 10 8 7 5
♣ 10 2
♠ K Q 10 6
♥ K J 9
♦ A 4
♣ A 8 6 4
  ♠ 8 4 3
♥ Q 10 6
♦ 9
♣ K Q J 9 7 5
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 13<br />
    Rozd. N,<br /> po partii: obie</td>
   <td>!s A 9<br />!h 5 4 3 2<br />!d K Q J 6 3 2<br />!c 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s J 7 5 2<br />!h A 8 7<br />!d 10 8 7 5<br />!c 10 2<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/13.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 13" /></td>
   <td>!s K Q 10 6<br />!h K J 9<br />!d A 4<br />!c A 8 6 4<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s 8 4 3<br />!h Q 10 6<br />!d 9<br />!c K Q J 9 7 5<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 14

Rozdanie 14
Rozd. E,
po partii: -
♠ J 5
♥ K 5 2
♦ 10 8 7
♣ A Q 6 5 2
 
♠ A Q 7
♥ J 9 8 7
♦ 9 4 3
♣ 10 7 3
♠ K 10 9
♥ A Q 6 4
♦ A Q J 6
♣ J 4
  ♠ 8 6 4 3 2
♥ 10 3
♦ K 5 2
♣ K 9 8
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 14<br />
    Rozd. E,<br /> po partii: -</td>
   <td>!s J 5<br />!h K 5 2<br />!d 10 8 7<br />!c A Q 6 5 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s A Q 7<br />!h J 9 8 7<br />!d 9 4 3<br />!c 10 7 3<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/14.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 14" /></td>
   <td>!s K 10 9<br />!h A Q 6 4<br />!d A Q J 6<br />!c J 4<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s 8 6 4 3 2<br />!h 10 3<br />!d K 5 2<br />!c K 9 8<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 15

Rozdanie 15
Rozd. S,
po partii: NS
♠ K 5
♥ Q 5 3
♦ Q J 9 7 3 2
♣ 7 5
 
♠ J 8 4 2
♥ K J
♦ 6 4
♣ J 9 8 4 3
♠ A 9 7
♥ A 10 8 6
♦ A K 10
♣ K 10 2
  ♠ Q 10 6 3
♥ 9 7 4 2
♦ 8 5
♣ A Q 6
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 15<br />
    Rozd. S,<br /> po partii: NS</td>
   <td>!s K 5<br />!h Q 5 3<br />!d Q J 9 7 3 2<br />!c 7 5<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s J 8 4 2<br />!h K J<br />!d 6 4<br />!c J 9 8 4 3<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/15.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 15" /></td>
   <td>!s A 9 7<br />!h A 10 8 6<br />!d A K 10<br />!c K 10 2<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s Q 10 6 3<br />!h 9 7 4 2<br />!d 8 5<br />!c A Q 6<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 16

Rozdanie 16
Rozd. W,
po partii: EW
♠ K Q 8 2
♥ A K 10
♦ A J 5
♣ 7 4 3
 

♥ J 8 2
♦ K Q 4 2
♣ K Q 10 9 6 2
♠ J 9 7 6 4
♥ 9 6 5 4 3
♦ 8 6
♣ A
  ♠ A 10 5 3
♥ Q 7
♦ 10 9 7 3
♣ J 8 5
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 16<br />
    Rozd. W,<br /> po partii: EW</td>
   <td>!s K Q 8 2<br />!h A K 10<br />!d A J 5<br />!c 7 4 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s <br />!h J 8 2<br />!d K Q 4 2<br />!c K Q 10 9 6 2<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/16.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 16" /></td>
   <td>!s J 9 7 6 4<br />!h 9 6 5 4 3<br />!d 8 6<br />!c A<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s A 10 5 3<br />!h Q 7<br />!d 10 9 7 3<br />!c J 8 5<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 17

Rozdanie 17
Rozd. N,
po partii: -
♠ A K 5
♥ K 4
♦ K Q 9 6 5 3
♣ A 5
 
♠ 8 2
♥ Q J 10 8 7 6 5 2
♦ J 8
♣ 4
♠ Q 10 4
♥ A 9
♦ 7 4 2
♣ J 10 8 7 2
  ♠ J 9 7 6 3
♥ 3
♦ A 10
♣ K Q 9 6 3
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 17<br />
    Rozd. N,<br /> po partii: -</td>
   <td>!s A K 5<br />!h K 4<br />!d K Q 9 6 5 3<br />!c A 5<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s 8 2<br />!h Q J 10 8 7 6 5 2<br />!d J 8<br />!c 4<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/1.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 17" /></td>
   <td>!s Q 10 4<br />!h A 9<br />!d 7 4 2<br />!c J 10 8 7 2<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s J 9 7 6 3<br />!h 3<br />!d A 10<br />!c K Q 9 6 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 18

Rozdanie 18
Rozd. E,
po partii: NS
♠ Q J 10 8 6
♥ 9 3
♦ Q 10 2
♣ Q 4 3
 
♠ K 5 4 2
♥ 10 8 6
♦ A 3
♣ A 10 8 5
♠ A 9 3
♥ A K 5
♦ 7 6 4
♣ J 9 7 6
  ♠ 7
♥ Q J 7 4 2
♦ K J 9 8 5
♣ K 2
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 18<br />
    Rozd. E,<br /> po partii: NS</td>
   <td>!s Q J 10 8 6<br />!h 9 3<br />!d Q 10 2<br />!c Q 4 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s K 5 4 2<br />!h 10 8 6<br />!d A 3<br />!c A 10 8 5<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/2.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 18" /></td>
   <td>!s A 9 3<br />!h A K 5<br />!d 7 6 4<br />!c J 9 7 6<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s 7<br />!h Q J 7 4 2<br />!d K J 9 8 5<br />!c K 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 19

Rozdanie 19
Rozd. S,
po partii: EW
♠ J 4 3
♥ J
♦ K 9 8 7 3 2
♣ A Q 10
 
♠ K Q 10 8 2
♥ A 9 5
♦ 6
♣ 8 7 5 4
♠ A 9 6 5
♥ K 8 6 4
♦ A 10 4
♣ 9 6
  ♠ 7
♥ Q 10 7 3 2
♦ Q J 5
♣ K J 3 2
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 19<br />
    Rozd. S,<br /> po partii: EW</td>
   <td>!s J 4 3<br />!h J<br />!d K 9 8 7 3 2<br />!c A Q 10<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s K Q 10 8 2<br />!h A 9 5<br />!d 6<br />!c 8 7 5 4<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/3.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 19" /></td>
   <td>!s A 9 6 5<br />!h K 8 6 4<br />!d A 10 4<br />!c 9 6<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s 7<br />!h Q 10 7 3 2<br />!d Q J 5<br />!c K J 3 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 20

Rozdanie 20
Rozd. W,
po partii: obie
♠ K Q
♥ Q 2
♦ A J 9 8 6 3
♣ A 5 4
 
♠ A 10 6 5
♥ 7 3
♦ K 10 7 4
♣ J 10 2
♠ 9 7 4
♥ 9 8 5 4
♦ Q 5 2
♣ K 9 8
  ♠ J 8 3 2
♥ A K J 10 6

♣ Q 7 6 3
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 20<br />
    Rozd. W,<br /> po partii: obie</td>
   <td>!s K Q<br />!h Q 2<br />!d A J 9 8 6 3<br />!c A 5 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s A 10 6 5<br />!h 7 3<br />!d K 10 7 4<br />!c J 10 2<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/4.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 20" /></td>
   <td>!s 9 7 4<br />!h 9 8 5 4<br />!d Q 5 2<br />!c K 9 8<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s J 8 3 2<br />!h A K J 10 6<br />!d <br />!c Q 7 6 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 21

Rozdanie 21
Rozd. N,
po partii: NS
♠ A 7 6 4
♥ K Q 7 3 2

♣ K 5 4 2
 

♥ A 10 4
♦ A J 10 7 4 2
♣ A 10 7 3
♠ K J 9 5
♥ J 9 8
♦ K 8 6 5 3
♣ 8
  ♠ Q 10 8 3 2
♥ 6 5
♦ Q 9
♣ Q J 9 6
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 21<br />
    Rozd. N,<br /> po partii: NS</td>
   <td>!s A 7 6 4<br />!h K Q 7 3 2<br />!d <br />!c K 5 4 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s <br />!h A 10 4<br />!d A J 10 7 4 2<br />!c A 10 7 3<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/5.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 21" /></td>
   <td>!s K J 9 5<br />!h J 9 8<br />!d K 8 6 5 3<br />!c 8<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s Q 10 8 3 2<br />!h 6 5<br />!d Q 9<br />!c Q J 9 6<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 22

Rozdanie 22
Rozd. E,
po partii: EW
♠ 8 4
♥ J 5
♦ A 10 5 3 2
♣ A Q 10 8
 
♠ A J 9 7
♥ A 10 9 8 3
♦ K
♣ K 4 2
♠ 6
♥ K 6 2
♦ Q J 8 7 6 4
♣ 9 6 3
  ♠ K Q 10 5 3 2
♥ Q 7 4
♦ 9
♣ J 7 5
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 22<br />
    Rozd. E,<br /> po partii: EW</td>
   <td>!s 8 4<br />!h J 5<br />!d A 10 5 3 2<br />!c A Q 10 8<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s A J 9 7<br />!h A 10 9 8 3<br />!d K<br />!c K 4 2<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/6.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 22" /></td>
   <td>!s 6<br />!h K 6 2<br />!d Q J 8 7 6 4<br />!c 9 6 3<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s K Q 10 5 3 2<br />!h Q 7 4<br />!d 9<br />!c J 7 5<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 23

Rozdanie 23
Rozd. S,
po partii: obie
♠ 10 8 6 5 3
♥ 6 4
♦ J 3
♣ 7 5 3 2
 
♠ Q 7
♥ 9 3 2
♦ A K 8 4 2
♣ K 9 8
♠ K 9 2
♥ K Q J 10 8 7 5
♦ 6
♣ Q 10
  ♠ A J 4
♥ A
♦ Q 10 9 7 5
♣ A J 6 4
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 23<br />
    Rozd. S,<br /> po partii: obie</td>
   <td>!s 10 8 6 5 3<br />!h 6 4<br />!d J 3<br />!c 7 5 3 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s Q 7<br />!h 9 3 2<br />!d A K 8 4 2<br />!c K 9 8<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/7.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 23" /></td>
   <td>!s K 9 2<br />!h K Q J 10 8 7 5<br />!d 6<br />!c Q 10<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s A J 4<br />!h A<br />!d Q 10 9 7 5<br />!c A J 6 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 24

Rozdanie 24
Rozd. W,
po partii: -
♠ K 9 7
♥ A J 8 7 6 4
♦ 2
♣ 10 4 3
 
♠ Q 10 8 3
♥ Q 5 3
♦ A 10 6
♣ J 6 5
♠ 4
♥ K 10 9 2
♦ K Q J 7 5 4
♣ A K
  ♠ A J 6 5 2

♦ 9 8 3
♣ Q 9 8 7 2
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 24<br />
    Rozd. W,<br /> po partii: -</td>
   <td>!s K 9 7<br />!h A J 8 7 6 4<br />!d 2<br />!c 10 4 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s Q 10 8 3<br />!h Q 5 3<br />!d A 10 6<br />!c J 6 5<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/8.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 24" /></td>
   <td>!s 4<br />!h K 10 9 2<br />!d K Q J 7 5 4<br />!c A K<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s A J 6 5 2<br />!h <br />!d 9 8 3<br />!c Q 9 8 7 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 25

Rozdanie 25
Rozd. N,
po partii: EW
♠ Q J 9 8 5
♥ Q 8
♦ K J 8
♣ Q J 7
 
♠ 7 6 4 3 2
♥ J
♦ A 7
♣ 10 8 4 3 2
♠ K
♥ A 7 6 2
♦ Q 6 4 3
♣ A K 6 5
  ♠ A 10
♥ K 10 9 5 4 3
♦ 10 9 5 2
♣ 9
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 25<br />
    Rozd. N,<br /> po partii: EW</td>
   <td>!s Q J 9 8 5<br />!h Q 8<br />!d K J 8<br />!c Q J 7<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s 7 6 4 3 2<br />!h J<br />!d A 7<br />!c 10 8 4 3 2<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/9.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 25" /></td>
   <td>!s K<br />!h A 7 6 2<br />!d Q 6 4 3<br />!c A K 6 5<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s A 10<br />!h K 10 9 5 4 3<br />!d 10 9 5 2<br />!c 9<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 26

Rozdanie 26
Rozd. E,
po partii: obie
♠ 8 5 4
♥ A 5 2
♦ K
♣ K Q 10 7 4 2
 
♠ A Q 10 9 7 3 2
♥ Q 8
♦ A 6 2
♣ A
♠ 6
♥ 10 4 3
♦ Q 10 9 4 3
♣ J 9 6 5
  ♠ K J
♥ K J 9 7 6
♦ J 8 7 5
♣ 8 3
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 26<br />
    Rozd. E,<br /> po partii: obie</td>
   <td>!s 8 5 4<br />!h A 5 2<br />!d K<br />!c K Q 10 7 4 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s A Q 10 9 7 3 2<br />!h Q 8<br />!d A 6 2<br />!c A<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/10.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 26" /></td>
   <td>!s 6<br />!h 10 4 3<br />!d Q 10 9 4 3<br />!c J 9 6 5<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s K J<br />!h K J 9 7 6<br />!d J 8 7 5<br />!c 8 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 27

Rozdanie 27
Rozd. S,
po partii: -
♠ K 8 2
♥ 10 3
♦ K 8 2
♣ A 10 8 6 2
 
♠ J 9 6
♥ A Q 7 6 5
♦ A Q 7
♣ J 4
♠ A 10 4
♥ J 9 4 2
♦ 6 4
♣ Q 7 5 3
  ♠ Q 7 5 3
♥ K 8
♦ J 10 9 5 3
♣ K 9
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 27<br />
    Rozd. S,<br /> po partii: -</td>
   <td>!s K 8 2<br />!h 10 3<br />!d K 8 2<br />!c A 10 8 6 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s J 9 6<br />!h A Q 7 6 5<br />!d A Q 7<br />!c J 4<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/11.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 27" /></td>
   <td>!s A 10 4<br />!h J 9 4 2<br />!d 6 4<br />!c Q 7 5 3<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s Q 7 5 3<br />!h K 8<br />!d J 10 9 5 3<br />!c K 9<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 28

Rozdanie 28
Rozd. W,
po partii: NS
♠ 10 5 3
♥ A J 8 4
♦ A K J 9 8 3

 
♠ A 9 8 6
♥ 9 7 5
♦ Q 6 4
♣ 9 7 5
♠ J 4
♥ 6 2
♦ 7 5 2
♣ K J 10 8 6 4
  ♠ K Q 7 2
♥ K Q 10 3
♦ 10
♣ A Q 3 2
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 28<br />
    Rozd. W,<br /> po partii: NS</td>
   <td>!s 10 5 3<br />!h A J 8 4<br />!d A K J 9 8 3<br />!c <br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s A 9 8 6<br />!h 9 7 5<br />!d Q 6 4<br />!c 9 7 5<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/12.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 28" /></td>
   <td>!s J 4<br />!h 6 2<br />!d 7 5 2<br />!c K J 10 8 6 4<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s K Q 7 2<br />!h K Q 10 3<br />!d 10<br />!c A Q 3 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 29

Rozdanie 29
Rozd. N,
po partii: obie
♠ K 10 3 2
♥ 7 5
♦ 10 8 6
♣ Q 10 9 8
 
♠ J 8 7 4
♥ Q 8
♦ 5 4
♣ A J 6 4 2
♠ 9 6 5
♥ A K 4
♦ A Q 9 7 2
♣ K 5
  ♠ A Q
♥ J 10 9 6 3 2
♦ K J 3
♣ 7 3
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 29<br />
    Rozd. N,<br /> po partii: obie</td>
   <td>!s K 10 3 2<br />!h 7 5<br />!d 10 8 6<br />!c Q 10 9 8<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s J 8 7 4<br />!h Q 8<br />!d 5 4<br />!c A J 6 4 2<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/13.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 29" /></td>
   <td>!s 9 6 5<br />!h A K 4<br />!d A Q 9 7 2<br />!c K 5<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s A Q<br />!h J 10 9 6 3 2<br />!d K J 3<br />!c 7 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 30

Rozdanie 30
Rozd. E,
po partii: -
♠ Q 8
♥ A 2
♦ K Q 10 4
♣ A K J 9 3
 
♠ 9 2
♥ K 6 3
♦ 8 7 6
♣ Q 8 7 4 2
♠ A K 5 4
♥ J 8 5
♦ A J 5 2
♣ 10 6
  ♠ J 10 7 6 3
♥ Q 10 9 7 4
♦ 9 3
♣ 5
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 30<br />
    Rozd. E,<br /> po partii: -</td>
   <td>!s Q 8<br />!h A 2<br />!d K Q 10 4<br />!c A K J 9 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s 9 2<br />!h K 6 3<br />!d 8 7 6<br />!c Q 8 7 4 2<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/14.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 30" /></td>
   <td>!s A K 5 4<br />!h J 8 5<br />!d A J 5 2<br />!c 10 6<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s J 10 7 6 3<br />!h Q 10 9 7 4<br />!d 9 3<br />!c 5<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 31

Rozdanie 31
Rozd. S,
po partii: NS
♠ A 8 7 3 2
♥ 9 7
♦ Q J
♣ A 10 8 2
 
♠ K 9 4
♥ Q J 10 4 2
♦ 9 7
♣ K Q 4
♠ Q 10 6 5
♥ A 8 6 3
♦ A 8 6 5
♣ 5
  ♠ J
♥ K 5
♦ K 10 4 3 2
♣ J 9 7 6 3
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 31<br />
    Rozd. S,<br /> po partii: NS</td>
   <td>!s A 8 7 3 2<br />!h 9 7<br />!d Q J<br />!c A 10 8 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s K 9 4<br />!h Q J 10 4 2<br />!d 9 7<br />!c K Q 4<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/15.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 31" /></td>
   <td>!s Q 10 6 5<br />!h A 8 6 3<br />!d A 8 6 5<br />!c 5<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s J<br />!h K 5<br />!d K 10 4 3 2<br />!c J 9 7 6 3<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 32

Rozdanie 32
Rozd. W,
po partii: EW
♠ A 10 9 7 2
♥ 7 5 4
♦ 5
♣ J 10 9 6
 
♠ Q 8
♥ 9
♦ A K 8 7 6 3 2
♣ A 7 3
♠ J 5 4 3
♥ A K 8 3 2
♦ Q 9 4
♣ 2
  ♠ K 6
♥ Q J 10 6
♦ J 10
♣ K Q 8 5 4
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 32<br />
    Rozd. W,<br /> po partii: EW</td>
   <td>!s A 10 9 7 2<br />!h 7 5 4<br />!d 5<br />!c J 10 9 6<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s Q 8<br />!h 9<br />!d A K 8 7 6 3 2<br />!c A 7 3<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/16.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 32" /></td>
   <td>!s J 5 4 3<br />!h A K 8 3 2<br />!d Q 9 4<br />!c 2<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s K 6<br />!h Q J 10 6<br />!d J 10<br />!c K Q 8 5 4<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>    

Rozdanie 33

Rozdanie 33
Rozd. N,
po partii: -
♠ K 2
♥ K Q 6
♦ K Q J 7
♣ 6 5 3 2
 
♠ A J 8 7 5 3
♥ 4 3 2
♦ A 6
♣ A J
♠ Q 4
♥ A 9 7 5
♦ 9 5
♣ K Q 9 8 4
  ♠ 10 9 6
♥ J 10 8
♦ 10 8 4 3 2
♣ 10 7
 
      
<table class="noborder nowidth">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Rozdanie 33<br />
    Rozd. N,<br /> po partii: -</td>
   <td>!s K 2<br />!h K Q 6<br />!d K Q J 7<br />!c 6 5 3 2<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>!s A J 8 7 5 3<br />!h 4 3 2<br />!d A 6<br />!c A J<br /></td>
   <td><img alt="" src="http://www.pzbs.pl/images/stories/rozdania/1.gif" style="width: 63px; height: 63px; " alt="rozd. 33" /></td>
   <td>!s Q 4<br />!h A 9 7 5<br />!d 9 5<br />!c K Q 9 8 4<br /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>!s 10 9 6<br />!h J 10 8<br />!d 10 8 4 3 2<br />!c 10 7<br /></td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>